Opublikowano

Nowoczesna terapia EEG już dostępna!

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zmagający się zaburzeniami neurologicznymi, mający problemy z uczeniem się, dysleksję, dysgrafię, zaburzenia koncentracji, stany lękowe mogą już korzystać z nowoczesnej terapii w naszej Fundacji Ogniwo. Wszystko dzięki zakupionemu sprzętowi EEG Biofeedback. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

Zapraszamy na terapię rehabilitacyjną, treningową oraz jeżeli walczysz z uzależnieniami i depresją.

Dzięki terapii EEG Biofeedback będzie można uzyskać poprawę w dysfunkcjach:

  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADD, ADHD) od 4-5 roku życia
  • problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia, problemy z uczeniem się, zaburzenia pamięci i koncentracji)
  • stres, lęki, depresja, agresja, impulsywność
  • bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu
  • zaburzenia mowy, ataki padaczkowe, tiki
  • uzależnienia (gry, alkohol)
  • zaburzenia przyjmowania pokarmu (bulimia, anoreksja, otyłość)
  • w zespołach chronicznego zmęczenia i apatii
  • pomoc w rehabilitacji po urazach głowy, udarach mózgu